slide show

Zimní otevřené sklepy a Kopání písku

ZIMNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY * KOPÁNÍ PÍSKU

Ochutnávka vín v otevřených sklepech - třetí sobota v lednu

pravidelně otevírá 18 vinných sklepů, otevřeno pro ochutnávku vín od 10 do 18 hodin.

Dokladem o úhradě vstupného je degustační sklenička s logem Šaldorfských sklepů a v barvě platné pro aktuální ročník otevřených sklepů.

Ve vstupném je sklenička, návštěvní karta, taštička na skleničku a tolary, účast v soutěži o víkendové ubytování zdarma pro dvě osoby v Novém Šaldorfě a tolary pro úhradu degustovaných vín. Šaldorfské tolary lze dokoupit v Infocentru i u jednotlivých vinařů.

Pro účast v losování o víkendový pobyt pro dvě osoby musí návštěvník nasbírat do návštěvní karty razítka všech vinařů Zimních otevřených sklepů. Registrační lístek pro losování Vám bude odstřihnut z návštěvní karty až v Infocentru po kontrole všech razítek! Lístky je nutné dodat do Infocentra do 16.15 hodin! Losování o víkendové pobyty proběhne po vyhlašování výsledků soutěže družstev v kopání písku po 16:30 hodin.

_____________________________________________________________________________

Dobrovolná recesistická soutěž družstev v kopání písku - pravidla

Návštěvníci otevřených sklepů, kteří chtějí především degustovat naše vína, se nemusí soutěže v kopání písku účastnit.

Pro účast v soutěži v kopání písku se přihlašujte pouze na emailu: info@saldorfske-sklepy.cz

Přihlašování do soutěže je možné až od 1. října. Dle pořadí doručených e-mailů budou přiřazovány družstvům poptávané startovní časy. Na dříve zaslané přihlášky nebude brán zřetel.

V e-mailu uveďte jména soutěžících (pro přiřazení kategorie), kapitána družstva a název družstva. A samozřejmě požadovaný startovní čas, pokud není již obsazen nebo rezervován, tzn. čas je přiřazen družstvu, ale není ještě provedena úhrada startovného. Přiřazené startovní časy jsou průběžně aktualizovány na našem webu.

_____________________________________________________________________________

Pravidla soutěže v Kopání písku - Soutěží tříčlenná družstva v předpokládaném rozdělení úkolu - jeden kope, druhý nakládá, třetí nosí před soutěžní sklep na váhu. Mužstvo nakopající nejvíce písku vyhrává. Soutěžní výkon tvá 15 minut. Soutěžící při přihlašování do soutěže hradí startovní kauci 200Kč (600Kč za družstvo), z níž polovina se vrací soutěžícím bezprostředně po soutěžním výkonu družstva. Druhá polovina zůstává pořadateli soutěže. Soutěžící jsou závazně přihlášeni úhradou startovní kauce. Neuhrazením kauce se startovní časy postupují dalším zájemcům. Přihlašování se provádí pouze na mailu: info@saldorfske-sklepy.cz, ze kterého jsou následně odesílány informace a výzva k úhradě startovného. Přihlašování se spouští 1.října. Družstva jsou rozdělena do dvou základních skupin - Mužská a smíšená družstva (M) a Ženská družstva (Ž). V každé skupině jsou vyhlašovány první tři nejúspěšnější družstva. Oměnou jsou vinařské ceny šaldorfských vinařů. Vyhlašování výsledků soutěže probíhá po posledním soutěžním výkonu v čase uvedeném v návštěvní kartě. Soutěž je součástí vinařské akce Zimní otevřené sklepy, účast v soutěži není podmíněna úhradou sklepného za putování po otevřených sklepech. Soutěžící se zavazují dodržovat Desatero soutěžícího.

_____________________________________________________________________________

Soutěž návštěvníků otevřených sklepů o nejlepší kostým

Inspirací kostýmů soutěžích v kopání písku z předchozích ročníků nám byla myšlenka nové, samozřejmě  dobrovolné a především recesistické zábavy. Kostým si mohou vymyslet a nosit po dobu otevřených sklepů jak členové kopajících družstev, tak i "nekopající" návštěvníci otevřených sklepů. Soutěží se o karton šaldorfských vín. Na karton vín jako výhru se může těšit výherce jednotlivec, či pár, nebo skupina.

Návštěvníci v kostýmech se musí v době od 10 do 16 hodin objevit u soutěžního sklepa, kde je bude moci prohlédnout a zhodnotit naše "odborná" tříčlenná porota (vedoucí soutěže v kopání, moderátor soutěže v kopání a zástupce vinařského spolku). Vyhlašování nejlepších tří kostýmů se provede po ukončení soutěže v kopání písku v čase uvedeném v návštěvní kartě.

 

Swingová tančírna - HOT BREW TRIO

Obecní sál Nového Šaldorfa-Sedlešovic od 19:30

Předprodej vstupenek -  swingova-tancirna-hot-brew-trio

Večerní taneční zábava s živou hudbou je součástí festivalu JAZZ FEST ZNOJMO. Více informací naleznete na   www.jazzfestznojmo.cz